Vemag-containers handlen

SELFS met Rotator voor het handlen van  Vemag-containers. In gebruik in een marsepijnfabriek in Denemarken. P06692