Veiligheid en Bedrijfsbeleid - werkomgevingen

VEILIGHEID
Veiligheid is een belangrijke factor als men spreekt over een goede werkomgeving
Logitrans focust atijd op de veiligheid van de gebruiker - voorbeelden:

  • De toestellen zijn zo ontwikkeld zodat de beweegbare delen, zoals hefkettingen en wielen, voldoende zijn afgeschermd.
  • De stabiliteit van alle toestellen is getest conform de EU normen inzake veiligheid, en alle toestellen zijn CE gekeurd. Daarenboven heeft de hoogheffende paletwagen zijsteunen aan de stuurwielen en dubbele vorkwielen op de schaarbenen. De dubbele vorkwielen hebben een remeffect.
  • Automatische accessores zijn uitgerust met veiligheidsswitch zodat de voeten van de gebruiker steeds beschermd zijn door een vrije zone tussen de grond en de onderkant van de vorken.
  • Electrische toestellen hebben een noodstop.

Alle toestellen worden steeds geleverd met een gedetailleerde handleiding, met de uitleg geschreven en in tekeningen hoe het toestel veilig moet gebruikt worden en zo ongelukken te voorkomen. Zo maakt Logitrans het gemakkelijker voor de gebruiker van het toestel om ermee te werken ermee en de werksituatie voor hemzelf en zijn omgeving te verbeteren.

BEDRIJFSBELEID - WERKOMGEVINGEN
Logitrans verbindt er zich toe en streeft naar het verstrekken en instandhouden van Veiligheids- en Gezondheidsvoorschriften iznake werkomgevingen.

Dit kan enkel bereikt worden dankzij de interne samenwerking van alle afdelingen binnen het bedrijf als het gaat om het opbouwen en instandhouden van een positieve kijk en houding ten opzichte van werkomgevingen. Logitrans hecht groot belang aan de interne samenwerking om dit te kunnen bereiken.

Het veiilgheidscomité is verantwoordelijk voor het coordineren van het Gezondheids- en Veiilgheidsbeleid, en de veiligheidsgroepen verzekeren dat de werkcondities in de individuele departementen beantwoorden aan de noden van iedereen.

Dankzij opleidingen en informatieverstrekking zal de kennis van de betrokken werknemers inzake werkomgevingen aangevuld worden.

Werkomgeving krijgt prioriteit als men spreekt van reorganisatie van de productie en het maken van nieuwe investeringen.

Nieuwe werknemers krijgen een grondige instrudtie wat betreft werkomgeving.

De werkomgeving wordt constant verbeterd en op punt gezet, onder andere door de constante evalutatie van de individuele werkstations en in samenwerking met de werknemersen de Gezondheidsservice van Region Syd (Council of the South of Denmark).

Arbeidsongevallen en risico's op arbeidsongevallen worden geregistreerd en opgevolgd teneinde preventieve maatregelen te kunnen starten, zodat de hoeveelheid ongelukken en ziekteverzuim kan verminderd worden.

In samenwerking met Esbjerg Kommune (Municipality of Esbjerg), helpen we sommige werknemers om ondanks gezondheidsredenen toch aan het werk te blijven.