Ergonomie

Ergonomie betekent het werk aanpassen aan het menselijk lichaam. Als men spreekt van het werk aanpassen aan het menselijk lichaam, is het belangrijk rekening te houden met spieren en gewrichten.

Veiligheid en ergonmie, enkele gedachten....

Het menselijk lichaam is fantastisch, en de manier waarop lichaam en geest werken, is nog nooit geëvenaard, laat staan overtroffen door gelijk welke technologische ontwikkeling.

De mens is zonder enige twijfel gemaakt voor het vervullen van intellectuele en fysische taken. Door ons verstand te gebruiken - om uit te maken hoe we het fysieke werk best aanpakken - geven we onszelf de beste kans om heel ons leven gezond te blijven.

Maar, als men spreekt van kwaliteit in het leven, is één ding van groot belang :
"een gezonde geest in een gezond lichaam"

 

 

 

WAT BETEKENT ERGONOMIE?
Ergonomie betekent de aanpassing van het werk naar het menselijk lichaam. Bij het aanpassen van het werk naar het menselijk lichaam - de werknemers van het bedrijf - is het belangrijk rekening te houden met spieren en gewrichten.

Wat de spieren betreft, wordt er onderscheid gemaakt tussen statisch en dynamisch werk

 • Als men spreekt van statisch werk, worden de spieren onder een constante belasting geplaatst en zullen zeer vlug vermoeid geraken. Over een langere periode bekeken,leidt deze belasting tot een ontregeling van de spieren en zenuwen.
 • Als men spreekt van dynamisch werk, worden de spieren afwisselend gestrekt en ontspannen, de gewrichten bewegen de ganse tijd. Dit soort werk bevordert de bloedcirculatie daar de spieren een constante aanvoer krijgen van vers bloed, waarin voedingsstoffen en zuurstof aanwezig zijn.


Wat de gewrichten betreft, deze zouden steeds moeten kunnen werken in en rond hun "middelste positie" – de natuurlijke rust positie. Dit helpt de belasting van het kraakbeen in de gewrichten te minimaliseren en helpt de vorming van osteoartritis te voorkomen.

Het schoudergewricht werkt optimaal wanneer het bovenste gedeelte van de arm vertikaal beneden gehouden wordt.
Als de last aan de zware kant is, werkt het ellenbooggewricht optimaal bij een hoek van 120°. Voor lichtere lasten is 90° ideaal.

Het polsgewricht werkt optimaal als het recht gehouden wordt, als een verlengstuk van de voorarm, of naar achter gebogen met de duimen diagonaal wijzend naar binnen/boven.

Vingergewrichten werken optimaal wanneer ze licht gebogen zijn.

De ideale werkpositie voor de benen is afwisselend rechtop staan, wandelen, zitten.

De rug wordt het minst belast in staande positie, in deze positie behoudt de wervelkolom zijn natuurlijke buigingen.

BELANGRIJK BIJ HET INRICHTEN VAN DE WERKPLAATS
Voorbeelden van foutieve bewegingen bij het manueel heffen en transporteren van goederen:

 • Veel te vlug heffen of heffend leunen naar één kant
 • Heffen met schokken of plots stoppen tijdens het heffen
 • Het lichaam/nek wringen, vooroverbuigen of zijwaarts buigen. De belasting verhoogt evenredig met het aantal buigingen en met de duur van het houden van deze positie.
 • Heffen van de armen, en specifiek wanneer de armen boven het schoudergewricht uitsteken
 • Heffen van laaggeplaatste lasten; naast de op te heffen last moet het ganse lichaam zich terug oprichten
 • Zijdelings heffen, of heffen met één hand; de druk op de gewrichten is dubbel zo groot dan wanneer men zou heffen met beide handen voor het lichaam

Verschillende manieren om het werk physisch te verlichten :

 • Zorg ervoor dat het materiaal dat de werknemer moet gebruiken bestemd is voor dat bepaald werk, en door hem gemakkelijk te gebruiken is. Als de te heffen lasten niet zo zwaar zijn is het meestal in het voordeel van de gebruiker om het materiaal staand of zittend te gebruiken
 • Hou de afstand tussen het lichaam en de te heffen last zo klein mogelijk gedurende de ganse hefoperatie (vanaf het vastnemen tot het loslaten van de last)
 • Pas de werkhoogte aan zodat een ergonomisch correcte werkpositie kan bekomen worden, dwz de te heffen last moet dicht tegen het lichaam gehouden worden, tussen ellenbogen en bovenste dijbenen, zodat het niet nodig is om de romp te buigen of te draaien


TOEPASSINGEN
Transport van paletten en goederen

Bij de keuze van een paletwagen is het belangrijk dat

 • de kracht nodig bij trekken of duwen zo laag mogelijk is
 • dat het handvat de ergonomisch correcte vorm bezit
 • dat er slechts weinig kracht nodig is om te pompen

De Logitrans Panther paletwagen is voorzien van een ergonomisch correct handvat.

De vorkschaatsen vooraan de vorken garanderen u een gemakkelijk in- en uitrijden van gesloten paletten, en zijn tegelijkertijd zeer sterk gebouwd.


Werken aan machines en bandwerk

Bij het werken aan machines en bij bandwerk worden de goederen van een palet genomen aan de ene kant, worden behandeld, en aan de andere kant van de gebruiker van de transportband gehaald en terug op paletten gelegd.

Zonder aangepast materiaal betekent dit het heffen van en naar de grond - wat een belasting van de rug betekent. Een hoogheffende paletwagen of een stapelaar kan hier een perfecte oplossing bieden.

Bij de keuze van het toestel is het vanuit ergonomisch standpunt zeer belangrijk dat :

 • de gebruiker vrij kan bewegen op de werkvloer om het verwringen van rug en nek te vermijden
 • de werkhoogte steeds ergonomisch correct is tijdens het ganse behandelingsproces, dit om het steeds vooroverbuigen te vermijden bij het té laag werken, en om te voorkomen dat armen en schouders té veel worden belast bij het té hoog werken
 • dat de afstand tot de goederen zo klein mogelijk wordt gehouden

Als het werk het behandelen van grote en zware goederen inhoudt, wordt dit het beste staand gedaan. Hier is de hoogheffende paletwagen de perfecte oplossing.

Bij het behandelen van kleine en lichte goederen kan het werk zittend gebeuren, en is opteren voor een Logiflex uiterst voordelig.

Verplaatsen en stapelen

Zonder aangepaste toesellen betekent dit werk een grote belasting voor het lichaam als men moet heffen van op een laag of hoog niveau en in ongunstige omstandigheden. Hier is de Logitrans Logiflex de perfecte keuze. Vanuit ergonomisch standpunt bekeken is het belangrijk:

 • dat zo min mogelijk kracht nodig is voor het oppompen van een manuele stapelaar, wat een minimum belasting voor schouders en armen betekent
 • dat de stapelaar gemakkelijk te manoeuvreren is, wat een minimum belasting voor armen en rug betekent
  dat het handvat de correcte afmetingen en hoeken heeft volgens de ergonomische principes
 • dat de stapelaar volledig kan bediend worden vanuit het handvat en niet via een voetpedaal, want dan zou de werknemer op één been moeten gaan staan
 • dat de gebruiker een goed zicht behoudt over de lading gedurende het gebruik en tevens de ergonomisch correcte werkpositie aanhoudt.

Heffen van vaten 
- om vloeistoffen over te gieten in andere containers

Indien dit manueel zou moeten gebeuren zouden er twee werknemers nodig zijn, met de bijbehorende belasting voor hun rug en armen.

Vanuit ergonmisch standpunt bekeken is het belangrijk dat :

 • heffen en keren van vaten niet manueel wordt gedaan, omdat de belasting op de rug en schouders te groot is

Logitrans biedt u een vatenkantelaar die past op alle types Logiflex, waarmee u kan heffen, transporteren en de vaten 360º kantelen, en bovendien de vaten grijpen vanuit horizontale en vertikale positie. De vatenkantelaar is verkrijgbaar in manuele of elektrische uitvoering met grijparmen voor 200Liter stalen vaten en voor de meeste standaard plastieken vaten - het staat als een paal boven water dat de vatenkantelaar van Logitrans menig rugprobleem zal uitsluiten.

Vullen en ledigen van boxen 
- grote plastieken containers, kratten enz.

Vanuit ergonomisch standpunt kan men stellen dat correcte hefmethodes kunnen aangewend worden gedurende het werk, of het nu lichte of zware lasten betreft. Niettemin, de container of box opheffen zodat het bovenste gedeelte op ergonomisch correcte werkhoogte komt is niet voldoende. Het is noodzakelijk dat het kantelen de werknemer toelaat de onderdelen uit de box te halen zonder zich al te ver te moeten rekken.

Het is belangrijk dat

 • de rug tijdens het werk ontspannen is
 • de afstand tussen lichaam en onderdelen in de box zo klein mogelijk blijft omwille van rug en schoudes.

Hier kunnen wij u de Logitilt of Rotator aanbevelen. Deze toestellen maken het mogelijk de boxen en/of kratten te draaien naar een ergonomisch correcte werkpositie voor de rug, door de mogelijkheid van de kantelhoek aan te passen tijdens het vullen/ledigen van de container. Op deze manier wordt de afstand tussen de te behandelen goederen en de werknemer geminimaliseerd, wat ook de belasting voor rug en schouders aanzienlijk reduceert.

De Logitilt kipt een box tot op 90°. De werkhoogte kan ingesteld worden tussen 750 en 950 mm, wat de gebruiker de mogelijkheid biedt zowel zittend als staand werk te verrichten. Het handvat kan weggedraaid worden, wat een vrije toegang geeft tot de inhoud van de box.

De Rotator kan ingesteld worden om te kantelen tot 180º naar beide zijden.

 Logitilt animation

EU FOCUST OP ERGONOMIE
Studie van de werkomgeving

In 1996 werd een studie gemaakt door the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin. Deze studie bestond uit interviews met de afgevaardigden van de werkende bevolking, bestaande uit ongeveer 1000 werknemers uit elk van de deelnemende landen van de EU, dwz dat ongeveer een 15.800 personen werden geïnterviewd. 30% van alle ondervraagden gaven rugpijn als voornaamste terugkerende klacht op. Dit is een probleem dat zeker ernstig moet genomen worden.

Werkrichtlijn volgens de EU richtlijn 89/391/EEC van 12 Juni 1989
Om een goed overzicht te krijgen van de arbeidsomstandigheden in een firma, is het aangeraden te werken volgens de werkplaats-richtlijn. Binnen de EU is dit een vereiste die uitgestippeld staat in de EU Richtlijn 89/391/EEC van 12 Juni 1989. De werkplaats-richtlijn is gebaseerd op de samenwerking tussen werknemer, werknemers en veiligheidsorganisatie binnen de firma Dit is een ideaal uitgangspunt om prioriteiten te stellen en een actieplan op te maken ter verbetering van de arbeidsomgeving.

Het specifieke doel van de werkplaats-richtlijn is om de fysieke stress op het werk te verminderen of te voorkomen, en een goed ingerichte en flexibele werkplaats te creëren waarin het werk rationeel georganiseerd wordt.

De wetgeving in de EU omtrent werkomgeving schrijft voor dat manueel werk met kans op veiligheids- en gezondheidsrisico's moeten vermeden worden. Indien dit niet mogelijk is, moeten effectieve maatregelen genomen worden om risico's uit te sluiten. Aangepast werkmateriaal moet ter beschikking gesteld worden zodat deze steeds kunnen gebruikt worden indien nodig.